Choose the category you want to explore
3 results - showing 1 - 3
Ordering
T
tianjinexpats
 
Hot
  per capita consumption:¥60    
Care Type
Pinyin Name
tiān yuán SPA wēn quán huì guǎn
Chinese Name
天源SPA温泉会馆 ‎
T
tianjinexpats
 
Hot
Tianjin International Hot Spring Golf Club  
Pinyin Name
guó jì wēn quán gāo ěr fū qiú jù lè bù
Chinese Name
国际温泉高尔夫球俱乐部
T
tianjinexpats
 
Hot
RenAi Tuanbo Lake Hot Springs
Pinyin Name
rén ài tuán bó hú wēn quán
Chinese Name
仁爱团泊湖温泉
3 results - showing 1 - 3